ETS"Rade Koncar"
 
   
   


ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
У оквиру овог профила образују се техничари за монтажу, одржавање и поправку расхладних и термичких уређаја. Незапослених електротехночара са овим занимањем нема. Велики број хладњача за воће, централних система климатизације у великим зградама (Народна банка Србије, Air Port Sity, аеродром ''Никола Тесла'', зграда Прогреса, НИС-нафтагас.... ) кућних клима уређаја  и сервиса беле технике гарант су за будуће запослење. (30 ђака)
|>Предмети
Електротехничар процесног управљања
Пратећи савремене трендове у развоју електротехнике, ЕТШ "Раде Кончар" по први пут у Србији 2005.године, уводи ново занимање Eлектротехничар процесног управљања. Ово занимање омогућује запослење у свим важнијим предузећима у Србији (EPSEMSUS-stilCoca-ColaНИС-Нафтагас) и свуда где постоји модерна индустријска производња. Теоријска и практична настава обавља се на SIEMENS PLCконтролерима.  (30 ђака)
|>Предмети
Електротехничар енергетике
По новом плану и програму уписујемо четврту генерацију овог профила. Пројектовање електричних инсталација и осветљења на рачунару, знања о примени нових и обновљивих извора електричне енергије и менаџмент у електротехници чине ово занимање веома перспективним. Електротехничар енергетике поседује  знања из области енергетске електронике, електричних мрежа и машина, аутоматског управљања. Могућности запошљавања су у пројектантским и извођачким фирмама, електродистрибуцији, савременим индустријским погонима као и фирмама које се баве продајом и уградњом обновљивих извора енергије и енергетске опреме.  (број ученика - 60)
|>Предмети
Електротехничар електронике
 Стиче широк спектар суштинских знања из многих области што му омогућава да се лако укључи у све области рада у домену електронике. Као универзални електротехничари врло лако се запошљавају у свим областима где електроника има примену: у медицини, у свим доменима телекомуникација и примене рачунара, у разним сервисима, трговини. (30 ђака )
|>Предмети
Електротехничар мултимедија/ОГЛЕД
Ово је нови образовни профил четвртог степена, који ове године прима седму генерацију ученика, односно по први пут стартује 2006. године. Програм мултимедија је савремен и обухвата најновија техничка достигнућа у области дигиталног записа, обраде и преноса звука и слике. Ученици се на смеру оспособљавају за самосталну израду илустрација, анимација, и мултимедијалних wеб сајтова... Смер обухвата широк дијапазон врло интересантних области у којима сваки ученик може да задовољи интересовања и развије креативност. Електротехничар мултимедија може да ради у свим медијским и издавачким кућама, маркетингу, филмској и музичкој индустрији... Школа је обезбедила све услове за спровођење теоријске и практичне наставе. (30 ђака)
|>Предмети
Електротехничар информационих технологија / ОГЛЕД
Техничари овог образовног профила стичу знања и вештине којима отварају пут ка занимањима будућности. Школа је ученицима овог образовног профила посветила врхунске наставнике и услове за рад.
Циљ огледа је:
оспособљавање за израду софстверских апликација,
креирање и развијање базе података,
статичких и динамичких веб презентација и
одржавање и проверу сигурности информационих система.
(48 ђака)
|>Предмети
Електротехничар рачунара
 У оквиру овог профила образују се техничари за рад на хардверу и софтверу, техничари који се баве одржавањем електронике самог рачунара или реализацијом програма на рачунару. Живимо у времену експанзије рачунара. Они налазе примену у свим областима људске делатности па је стога ово занимање веома атрактивно. Могућности запошљавању су веома велике. Beћина ђака наставља школовање на ЕТФ, ВЕТШ, ФОН-у, и другим. (60 ђака)
|>Предмети
Електротехничар за електронику на возилима/ОГЛЕД
 Овај образовни профил припрема  техничаре за компјутерску дијагностику возила. Ово подразумева упознавање са основним принципима функционисања електричних и електронских система на возилима: електричне инсталације на возилима, електричне машине на возилима, класичне системе батеријског и магнетног паљења, системе убризгавања горива код бензинских мотора и дизел мотора, системе конфора , заштите возила и безбедности у вожњи.  Подручја запошљавања су: сервиси за одржавање возила, агенције за маркетинг и продају, бирои за пројектовање и дизајн...  (30 ђака)
 За овај образовни профил образујемо једини и самофинансирајуће полазнике на петом степену.
|>Предмети